485 статии
Четвъртък, 04. Юни 2020
Tърси разширено търсене  
Красота ( 55 )
Фитнес и спорт ( 36 )
Интимно ( 48 )
Бременност ( 32 )
Майчинство ( 43 )
Семейство ( 37 )
Готварство ( 24 )
За дома ( 23 )
Звезден прах ( 22 )
Здраве ( 39 )
Козметика ( 50 )
Мода ( 25 )
Диети ( 35 )

Още статии

КОЕНЗИМ Q10
18.01.2008
КОЕНЗИМ Q10

          В последните години коензим Q10 придоби голяма популярност, поради широкото навлизане на различни фирми, работещи най-често по Multy-level принцип с широка мрежа от дистрибутори. Този тип маркетинг доведе до широко недоверие у хората и поради огромното разнообразие от фирми и "вълшебни продукти на растителна и природна основа" се губят достойнствата на някои настина забележителни открития в областта на биохимията, физиологията и съвременната профилактична медицина. Коензим Q10 (Со Q10), витамин Q10, убихинон са различни наименования на едно и също вещество, отдавна известно в биохимията. По принцип Q10 се разглежда в контекста на клетъчните и извънклетъчните антиоксиданти, в което има огромна логика, поради сходните им ефекти върху свободните радикали. Антиоксидантите са огромна група от вещества, чийто антиоксидантен ефект е основното им качество или се проявява в зависимост от дозата и начина на приложение. Витамините Е,А,С, някои микроелементи - Se, Zn и др., нормалните съставки на организма - албумин, глюкокортикоиди и много други имат силен антиоксидантен ефект, което отдавна се използува в медицината. За разлика от тях Co Q10 притежава някои специфични свойства, теоретически и практически доказани.
        Целта на моето изложение не е да убеждавам читателя в невероятния ефект от приложението на Co Q10 в лечението и профилактиката на почти всички заболявания. Искам да обясня начина, механизма на действието му, което със сигурност ще бъде достатъчно за повечето медицински лица и ще изглежда убедително и солидно за немедицинските.
        Co Q10 е вещество, което е нормална съставка на човешкия организъм. Синтезира се в черния дроб на всички бозайници и повечето гръбначни животни, съдържа се и в растенията в незначително количество. Той е бензохиноново производно с изопреноидна странична верига с различна дължина, варираща при различните живи организми от 1 до 10 изопренови остатъка, респективно наименованието му се променя - Q1 . . . Q10. Човешкият черен дроб произвежда само Co Q10. Убихинонът е мастноразтворим и прониква през клетъчните мембрани, като биохимичното му място е митохондриалната дихателна верига, където, без да преувеличавам, заема възлово място. Дихателната верига е последният и енергетично най-значим стадий от аеробния катаболизъм на веществата. Всички предшестващи вериги и цикли на разграждане на веществата се концентрират там. В дихателната верига се извършва постепенно свързване на водорода и кислорода до крайния продукт Н2О. На практика това е процес на последователно прехвърляне на електрони и протони от две основни групи ензими - флавопротеини (Фп) и цитохроми (цит.). Убихинонът заема междинно място мужду Фп и цитохромите пренасяйки по един електрон и един протон или по една двойка електрон - протон. Тази функция го прави лимитиращ елемент във веригата. Основен резултат от дихателната верига е образуването на макроергично съединение, а именно АТФ (аденозинтрифосфат), който е универсалният източник на енергия за абсолютно всяка клетка и за почти всеки биохимичен процес изискващ енергия. От това става ясно, че недостигът на Co Q10 ще доведе до намалена продукция на АТФ с изключително разнообразни последици!


Състав и подреждане на компонентите на дихателната верига:

        Антиоксидантният ефект на убихинона е косвен и се дължи на факта, че осигурявайки свързването на високореактивния кислороден радикал с водорода го неутрализира. Реално погледнато това е много по-ефективно, отколкото директното вътреклетъчно или извънклетъчно свързване на вече образувания свободен радикал от директните антиоксиданти. На практика директните и индиректните антиоксиданти се допълват в действието си, което предпазва клетката от разрушение. Процесът на образуване и неутрализиране на свободни радикали е непрекъснат, неизбежен и именно равновесието между двата процеса стои в основата на клетъчното оцеляване. Въпреки високата ефективност на тези биохимични системи много клетки подлежат на унищожение от свободните радикали. Процесът на пероксидация на клетъчните съставки, особено на липидните мембрани, ДНК, стуктурните и функционални протеини стои в основата на много феномени като клетъчната смърт, фагоцитозата, генните мутации, неопластичните процеси, възпалението и пр. За щастие съществува равновесие - имунната система отстранява мъртвите клетки, а непрекъснатата регенерация ги възстановява изцяло или частично. Заболяване настъпва при нарушаване на това равновесие.
        Абсолютно всяка клетка от организма се нуждае от АТФ, а както отбелязах основен източник за това е дихателната верига. Co Q10 е незаменим елемент на дихателната верига, заемащ възлово място, представлява лимитиращ етап и притежава антиоксидантно действие с много висока ефективност.
        Понижаването концентрацията на Co Q10 с 25% в кръвта води до възникването на разнообразни заболявания, а концентрация под 50% е несъвместима с живота. Както отбелязах по-горе убихинона се синтезира в черния дроб. Регулацията на този синтез не е достатъчно изяснена, но снижаването му с течение на възрастта е доказано, като това може да бъде установено при клинично здрави индивиди над 35 год. възраст. При възраст над 50г. задължително е на лице понижен синтез, чието ниво е различно за всеки индивид. Очевиден ефект от това е пониженият метаболитен капацитет на всяка клетка. Намалява регенераторната им възможност на ниво клетъчни органели, ДНК, РНК или митотичната активност на делящите се клетки. От друга страна намалявя съществено и ефективността на имунната система. Това се изразява, като намалена резистентност към различни екзогенни заболявания с инфекциозна и неинфекциозна генеза, понижен противотуморен имунитет, забавяне и качествена промяна във фазите на възпалението и отпадането на некротичните тъкани. Освен количествени се наблюдават и качествени промени - намалена антигенна специфичност, нарушена регулация на имунитета с отключване на автоимунни процеси и пр. Изброените по-горе промени са закономерен резултат от процеса на стареене.
        Стареенето е непрекъснат процес, започващ още от раждането и е обект на непрекъснати проучвания, но неговата етиолотия е все още недоказана и хипотетична. Първичната генетичната заложеност на стареенето е почти сигурна, но конкретните гени не са открити все още. Намалението метаболитния, регулаторния и регенераторния капацитет на всяка клетка са следствие от много възрастовообусловени биохимични и патофизиологични феномени. Един тях е снижението синтеза на CoQ10. Би било неразумно да се твърди, че това е основната причина за стареенето, но несъмнено възможността за коригиране плазменото ниво на CoQ10 е възможност за известно забавянене на този процес. Тъй като профилактиката с този витамин има кратка история, все оше е рано да се прецени реалния ефект върху процеса на стареене. По-практично на този етап е да се използва ефекта от прилагането на убихинон за вторична профилактика на вече възникнали заболявания, за подпомагане процеса на оздравяване след остри заболявания, намаляване страничните ефекти при лечение на злокачествени заболявания, ускоряване възтановителния период след травми или оперативни интервенции, първични и вторични имунодефицитни състояния и т.н.
        Важно е да се отбележи, че не съществува диета, която да осигури достатъчен внос на Коензим Q10. В най-голямо количество той се съдържа в храните с животински произход - черен дроб, риба, месо, но в много ниски концентрации, които предполагат консумацията на нефизиологично големи и непосилни за храносмилането количества. Именно това налага получаването на пречистен концентрат убихинон в подходяща за перорално приемане форма. Както споменах по-горе, CoQ10 е мастноразтворим витамин и се резорбира в тънките черва под формата на водноразтворими мицели заедно с другите мастноразтворими витамини и хранателни мазнини. Този процес е в тясна зависимост с жлъчната секреция. Нивото на тънкочревна резорбция на чиста субстанция убихинон не надвишава 35%. Това налага прилагането на по-големи количества за покриване на дневните профилактични нужди, които са около 10-15mg при здрави възрастни индивиди. Съществува, обаче микрозомална форма на витамина, която е революционно постижение в диетиката на мастнаразтворимите витамини и дава възможност за прилагането им в най-физиологична за храносмилането форма с висок процент на ентерална резорбция, надвишаващ 80%. Емузолът може да се резорбира и без помощта на жлъчни киселини, което е особено важно при състоянията на малабсорбция и малдигестия. В такива лекарствени форми се произвеждат, освен CoQ10 и витамините А,Е, чиято резорбция също е ниска и приложението им в обикновена форма е с малка ефективност.
Германската фирма PM предлага мастноразтворимите витамини CoQ10, А и Е както в обикновена, така и в емузолна форма, като продуктите са с много високо качество и аз препоръчвам продукцията именно на тази фирма.
        Досега не са установени никакви нежелани ефекти от приложението на CoQ10 дори в дози, надвишаващи 500mg дневно, както и не съществуват никакви противопоказания. Препаратът може да се използва за първична, вторична и третична профилактика, както и като част от лечението на много заболявания. Подробното описание на прилоложенията на убихинона, дозировката и комбинирането му с други хранителни добавки и витамини ще изложа в следващата статия от огромната по обем и значимост тема за CoQ10 и антиаксидантите.

                               
                                                                       Автор: Д-р Владислав Янков
 
Източник: Медицина и Здраве, www.medicine.primdsoft.bg

Списък на статиите
15.04.2010 - Домашен офис в минималистичен стил
15.04.2010 - Килим замества мебелите?
14.04.2010 - Мебели, вдъхновени от играта Pac-Man
14.04.2010 - Вградените мебели
14.04.2010 - Митове за мебелите от дърво
14.04.2010 - Стилът на банята
14.04.2010 - Йо-йо маса
14.04.2010 - Грижи за меката мебел
13.04.2010 - Кога да поръчваме мебели?
12.04.2010 - Идеи за модерен дом
Статии, съдържащи думите: мебели, обзавеждане, килим, матрак, Интериор дизайн, секс, ароматерапия, оръжие, парфюми
Още Статии
15.04.2010
Домашен офис в минималистичен стил
15.04.2010
Килим замества мебелите?
14.04.2010
Мебели, вдъхновени от играта Pac-Man
14.04.2010
Вградените мебели
14.04.2010
Митове за мебелите от дърво
всички
Начало | Вход | Условия | Контакти | Книга за гости | Sitemap