485 статии
Петък, 06. Декември 2019
Tърси разширено търсене  
Красота ( 55 )
Фитнес и спорт ( 36 )
Интимно ( 48 )
Бременност ( 32 )
Майчинство ( 43 )
Семейство ( 37 )
Готварство ( 24 )
За дома ( 23 )
Звезден прах ( 22 )
Здраве ( 39 )
Козметика ( 50 )
Мода ( 25 )
Диети ( 35 )

Козметика

30.05.2008
КАКВО ЗНАЕТЕ ЗА ПАРФЮМИТЕ


 

Малко история.

    Думата парфюм произхожда от френската дума фюме — изпарявам, горя, защото един от най-разпространените начини за ползуване на благовонията в древността се е състоял в парфюмиране на жилищата и обществените помещения чрез изгаряне па ароматични вещества (растения, смоли и др.).
За родина ма съвременната парфюмерия се смята древният Изток. Египтяните били големи ценители на ароматите. Всяка богата жена притежавала свои любими благовонни, които пазела в скъпоценни съдове. Ползували се също и тоалетни води за измиване и изкъпвана, масла и благовония, съдържащи есенции и мускус, миро и др. Голямо количество от произведените в Египет благовония се ползували в страната, но египтяните изнасяли парфюмерийни вещества и готови изделия от тях и в другите страни на древния Изток.
Асирийците и вавилонците, намиращи се под влияние на египетската култура, ползували също много благовония. Финикийците имали голяма роля в разпространението на благовонията в средиземноморските страни. Те първи достигнали бреговете на английските острови, където занесли различни благовонни продукти.
   В религията и обичаите на древните евреи много благовония се употребявали при религиозните обреди: миро, алое и др. Тези благовония се съхранявали грижливо в съкровищниците наред със златото. Големи производители на благовония са били и древните народи на Арабския полуостров. Търговци с кервани разнасяли ароматните вещества из страните на Близкия Изток и Древна Гърция. В Индия също са произвеждали много благовония: амбре, мускус, бензоева смола, мира и др.
В Гърция, която ползувала благовонията, произвеждани в Египет, бил намерен начин за ароматизиране на мазнините и маслата. В средните векове на гръцкия остров Кипър бил съз-даден парфюмът „Шипър".
Чрез Гърция парфюмерията проникнала и в Древния Рим. Много от обществените помещения са били парфюмирани или с ароматни води, или чрез пулверизиране на благоуханни теч-ни масла. В древна Италия (от I до IX в. н. е.) произвеждали благовония, есенции, помади и др. Особено бързо се развила парфюмерията в Италия, след като бил заимствуван от Испания методът за получаване на винен (ецилов) спирт чрез дестилация. Този метод испанците взели от арабите (открит около VIII в. н. е.). От Италия парфюмерийното изкуство се разпространило във Франция, където има благоприятни климатични условия за отглеждане на редица ароматни растения. Тук държавата с редица закони и декрети поощрявала парфюмерийното производство.
    В стара Русия ароматните вещества били малко разпространени. От Византия се внасяли благовония за битови и религиозни нужди. С приемането на християнството под византийско влияние употребата на благовония се засилила. През XVI и ХVІІ в. в Русия проникнали изделията на западноевропейската парфюмерия.
    В нашите земи още старите траки под влиянието на гърдите и римляните са употребявали различни благовонни. По-късно българите се повлияли от Византия и започнали да използуват за битови и религиозни нужди най-различни ароматни вещества. През турското робство из нашите земи добили разпространение и се произвеждали различни есeнции, като розово масло, ментово масло и др.
   Модерната парфюмерия, развила се особено много през XIX в., сега произвежда най-различни продукти: течни (парфюми, одеколони, тоалетни и хигиенни води, тоалетен -оцет, есенция за освежаване и ароматизиране на въздуха и др.), твърди (свеши, хартия и др. за парфюмиране на въздуха), прахообразни (мехчета, пълни с прахообразни ароматни смеси за парфюмиране на дрехи и бельо).


Значение и същност на парфюмите.
   За парфюмерийни средства в тесен смисъл на думата се считат продуктите, на които единственото предназначение е да придават понятен аромат на дрехите, косите, кожата, бельото въздуха. Тези продукти трябва да притежават следните ошовди качества; трайност, сила и приятност на миризмата. За някои парфюмерийни продукти основни са хигиенните им свойства, а миризмата им е само съпътствуващо качество (парфюмирани сапуни, одеколони, тоалетен оцет, тоалетни води и др.).
Днес към парфюмерийните продукти се отнасят смеси и разтвори на миризливи вещества с хармонична и приятна миризма. Ооновнитс съставки части на течните парфюмерийни вещества са: композиция и спирт. Композицията представлява смес от естествени или изкуствени миризливи продукти с хармоничен и приятен мирис. Естествени миризливи вещества са етеричните масла, смолите и балсамите, различни животински продукти и др.


Парфюмите днес.
      Днес парфюмът е широко навлязъл в ежедневния бит та жената. Ето защо пред всяка жена стои въпросът, какъв парфюм да употребява и как да го ползува.
     Трябва да се знае, че парфюмът не е еднакъв по сила и трайност. Различаваме три стадия в появата на парфюмената миризма: първоначален, основен (среден) и остатъчен мирис. Не бива да съдим за истинския характер на парфюма веднага след като го нанесем на тъканите или косите. Истинските му качества се проявяват едва 15—20 минути след прилагането му. Това е основният мирис, който трае 15—20 часа, след което намалява по сила. Възможно е остатъчният мирис да се усеща още 10—15 часа. Когато преценяваме качествата на един парфюм, трябва да имаме пред, че обонянието ни привиква към миризмата му и след време започва да не го долавя. Ето защо има жени, които твърдят, че качеството на употребявания от тях парфюм е влошено. За истинските качества на парфюма могат да се произнасят само лица, които не са привикнали на миризмата му.


Как трябва да употребяваме парфюма?
     Парфюмите се употребяват на капки, като в никакъв случай не трябва да се обливате с тях. Концентрацията на парфюмените пари във въздуха трябва да има предел, в противен случай миризмата става неприятна. Когато парфюмирате себе си, мислете и за околните. За да не привикне обонянието ви към един и същ парфюм, можете да го смените с друг. Нанасянето на парфюм направо върху кожата може да доведе до възпаление Нанесени върху дрехата, парфюмите имат неприятното свойство да правят петна по него. За да се избегне това, може да се зашие парче вълнен плат или плюш от вътрешната страна на дрехата и него да парфюмирате. Под влияние на топлината на тялото изпаренията на парфюма насищат с мирилмата си цялата дреха. Голямо значение за правилното възприемане на парфюма имат физиологичното състояние на организма, климатичните и сезонните условия. У младите хора обонянието е развито по-добре, отколкото у възраствите. Възприемането на миризмите през ,пролетта и лятото е по-добро, отколкото през есента и зимата. Не по-малко значение има и настроението на човека. Дори и най-хубагаият парфюм, ако е свързан с .неприятни спомени, се възприема лошо.
    Миризмата на парфюма трябва да харманира с дрехите, об-становката, възрастта на жената. Трайният мирис на парфюма в голяма степен зависи от тъканта на дрехите, върху които се нанася. Естествената и изкуствената коприна, капронът, найлонът и други лошо задържат миризмата му. Специфичните свойства на собственото тяло се отразяват също върху качеството на парфюма. Всяка жена има свой любим парфюм. Миризмата на собственото тяло, външността, цветът на косите трябва да подсказват какъв парфюм ви подхожда. Преди всичко парфюмът трябва да се нанася върху съвършено чиста и здрава кожа. Миризмата на здравата и чиста кожа и коса не може да не влия върху аромата на парфюма. Нанасянето на парфюма върху кожата понякога може да я възпали и пигментира. Особено неприятни са тъмните петна по врата, и зад ушите вследствие навика да се нанася парфюмът в тези области.
    Да се дадат точни указания, какъв парфюм да се употребява, е тредно, но все пак има някои правила. Както на брюнетката не подхожда дреха с ярки цсетове, така не и подхожда и силен парфюм. Както не подхожда ярка и цветна дреха за работа и пътуване, така не са подходящи в такива случаи и силни, с рязка миризма парфюми. За бели или светли рокли подхождат парфюми с леки и меки аромати. На черната рокля хармонират парфюмите с не много силна миризма. Когато сте сред повече хора — на бал, театър, на обяд и т. н., не трябва да се парфюмирате с много силни парфюми. Ако напарфюмирани с тежък силен парфюм танцувате в топло и влажно помещение, от смесването на миризмата на парфюма с миризмата на тялото се създава нов много неприятен мирис. За танц избирайте парфюм с тънък, нежен аромат. Когато излизате навън при влажен въздух (напр. край река или море), може да се парфюмирате с някой по-силен или тежък парфюм, тъй като изпаренията от водата и ароматът от тревите и цветята потискат силната миризма на парфюма. Никога не парфюмираите косите, ръцете и шията си, когато отивате на обяд и вечеря. В тези случаи дрехите ви трябва да бъдат колкото се може по-слабо парфюмирани.
    Основното правило е: Не се парфюмираите много силно! Уме-реността в облеклото и в парфюма е признак на добър тон и хубав вкус. Силните парфюми не всякога са най-добри. Избирайте парфюми с тънък и нежен аромат. Никак не е приятно, когато срещнете млада девойка, особено ако е облечена в светла рокля, парфюмирана с тежък, силен парфюм. На младите подхождат нежните, с тънък аромат парфюми. Чувството на мярка е основа на хармонията и красотата. Парфюмите се употребяват на капки. Концентрацията на парфюмените пари във въздуха трябва да има предел. В противен случай миризмата става неприятна и уморителна. Когато се парфюмирате, мислете и за околните!


 
Още Статии
15.04.2010
Домашен офис в минималистичен стил
15.04.2010
Килим замества мебелите?
14.04.2010
Мебели, вдъхновени от играта Pac-Man
14.04.2010
Вградените мебели
14.04.2010
Митове за мебелите от дърво
всички
Партньори

Начало | Вход | Условия | Контакти | Книга за гости | Sitemap