485 статии
Вторник, 02. Юни 2020
Tърси разширено търсене  
Красота ( 55 )
Фитнес и спорт ( 36 )
Интимно ( 48 )
Бременност ( 32 )
Майчинство ( 43 )
Семейство ( 37 )
Готварство ( 24 )
За дома ( 23 )
Звезден прах ( 22 )
Здраве ( 39 )
Козметика ( 50 )
Мода ( 25 )
Диети ( 35 )

Семейство

28.02.2008
Семейство - социален и демографски статут.Семейство - социална институция, характеризира се с определени социални норми, наказания, образци на поведение, права и задължения, регулиращи отношенията между съпрузите, родителите и децата.
Семейство - икономическо: обединява лица, свързани икономически — от общ разходен бюджет.
Семейство - териториално, обединява лица по признак съвместно съжителство.
Биологическо: състои от родители и деца.

 Семейство в демографията
В Демографията семейството е предусловие за възпроизводство на населението, като уникален социален институт, специфична функция на който се явява раждането на деца, възпроизводството на поколения и населението като цяло. Затова демографията от цялото възможно многообразие на семейните структури на населенито, изучава само тези, които пряко и непосредствено са свързани с възпроизводството на населението.


 Семеен цикъл 
От позиция на възпроизводството на населението доста важен критерий за построяването на демографката типология на семейството се явява стадия на жизнения цикъл на семейството. Семейният цикъл се определя от стадиите на родителство.

предродителство — периода от сключване на брак до раждане на първото дете
репродуктивно родителство — периода между раждането на първото и последното дете
социализационо родителство — периода от раждането на първото дете до отделянето (най-често при встъпване в брак) на последното дете (в случай на едно дете в семейството, съвпада с предходния стадий)
прародителство — периода от раждане на първият внук до смъртта на единият от прародителите

 Семейна структура в демографичната статистика 
Семейната структура, както и брачната, се явява моментен показател, фиксируем по време на преброяване на населението или специални изследвания. За това да се даде престава за семейната структура на населението може само по данни от преброяване. При това практиката в демографичната статистика разделя семействата по следните признаци:

размер на семеството (брой членове);
тип на семейството (нуклеарно, сложно, пълно, непълно)
Нуклеарни семейства — семейства, състоящи от една брачна двойка с деца
Cложно семейство — към семейното ядро се добавят и други роднини както по възходяща линия (прародители, прапрародители), так и по съребрени линии (различни роднини на всеки от съпрузите). Също така може да включва няколко брачни двойки, членовете на които са свързани с родствени връзки и водят съвместно стопанство.
брой на децата в семейството
малодетни семейства — 1-2 деца (недостатъчно за естествен прираст)
среднодетни семейства — 3-4 деца (достатъчно за въспроизводство, а също така за възникване на вътрешногрупова динамика)
многодетни семейства — 5 и повече деца (много повече от колкото е нужно за заместване на поколенията)

 Типове семейства и тяхната организация
При комплексно изучаване на семейната структура, те се разглеждат в комплексно съчетание. От демографическа точка на зрение има няколко типа семейства.

В зависимост от формата на брака:

моногамно семейство — състоящо от двама партньори
полигамно семейство — един от съпрузите има няколко брачни партньори
В зависимост от броя поколения в семейството:

сложни — в тях съвместно живеят няколко поколения роднини
прости — еднопоколенни семейства, преди всичко съпружески двойки с малки деца (нуклеарни семейства). Това е основната клетка на възпроизводство на населението.
Също така може да се разделят и:

Пълно семейство — семейство с двама родители;
непълно — ако отсъства един от родителите.
Още Статии
15.04.2010
Домашен офис в минималистичен стил
15.04.2010
Килим замества мебелите?
14.04.2010
Мебели, вдъхновени от играта Pac-Man
14.04.2010
Вградените мебели
14.04.2010
Митове за мебелите от дърво
всички
Партньори

Начало | Вход | Условия | Контакти | Книга за гости | Sitemap